Szakmai életút:

1956.               gimnáziumi érettségit tettem

1956 - 1958    Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. -ben villanyszerelőként dolgoztam

1958 - 1963   BME villamosmérnök hallgató ( ösztöndíjasaként heti 18 órás alkalmazásban dolgoztam az Egyesült Izzó -ban is. )

1963. A BME Híradásipari szakán okleveles villamosmérnökként végeztem.

1963 - 1965   Az EIV Rt Fénycső Gyáregységén a higanygőzlámpa osztály műszaki vezetőjeként dolgoztam. Feladataim egyike volt az orvosi-kvarclámpa és fénymásoló-lámpák gyártásának a gyáron belüli kialakítása, az angol gyártmányú kvarctest lapító automata gépsor telepítése, üzembe helyezése. Szabadalom A fénycsövek automatikus gáztisztaság vizsgálata minősítése.

1963 - 1969   A Landler Jenő Gép-, és Híradásipari Technikum mérnök-tanára lettem. 1965-ig másodállásban, majd főállásban. Tantárgyaim:

                                   Híradásipari Technológia

                                   Rádiótechnika

                                   Elektrotechnika

                                   Villamos mérések

                                   Automatika

1969 - A Kandó Kálmán Műszaki Főiskola ill. jogelődje oktatója vagyok. 1975-ben kaptam a docensi kinevezést.

1979-től vagyok szakcsoportvezetője az Automatika Intézet (ill. jogelődjének) Elektronika szakcsoportjának.

Oktatási területem:

                                   Digitális technika,

                                   Elektronikus vezérlések

                                   Mikroprocesszorok, és mikrokontrollerek alkalmazása

                                   Technológiai folyamatok számítógépes irányítása.

           Kutatási - fejlesztési tevékenység során részt vettem, illetve irányítottam ipari automatizálási feladatok megvalósítását. A programozható vezérlők PLC-k hazai meghonosításában tevékenykedtem. A PLC oktatás kidolgozását végeztem. Öt évig vezetője voltam a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mikroprocesszorok és PLC alkalmazása munkabizottságnak.

           Oktatásfejlesztés során 1969- től kidolgoztam illetve folyamatosan korszerűsítem a Vezérléstechnika, illetve Folyamatok számítógépes irányítása szakterület tananyagát. Főiskolai jegyzeteket, mérési útmutatókat, oktatási segédleteket írok.

           Publikációs munkám során mintegy 30 szakcikk, 4 tankönyv ( főiskolai és középiskolai ) szerzője (társszerzője ), valamint átlagosan évi 4 hazai, vagy külföldi konferencián tartottam előadást a szakmai, oktatási, kutatási munkám eredményeiről. 3 szabadalmam van.

           1989-től kezdve német nyelvű szakkönyvek fordítását, fordítások szaklektorálását végzem.

           1992-ben részt vettem a Járműelektronika 2 éves, érettségi utáni képzésének kidolgozásában, megírtam az Elektronika tankönyvet. 1993 - 97 között e tantárgyat tanítottam ( mellék-foglalkozásban ) a Csonka J. Műszaki Szakközépiskolában.

           1997-2004 között ugyancsak mellékfoglalkozásban az Egressy G. Szakközépiskolában a nappali képzésben PLC alkalmazást, mikrogépek programozása gyakorlatot vezettem, illetve az akkreditált szakképzésben (PS) Digitális technikát, Ipari informatikát tanítottam.

 

 

Budapest, 2004. február 16.